Monthly Archives november 2015

Gratis update naar windows 10

Microsoft geeft u tot 29 juli 2016 de mogelijkheid om gratis uw huidige Windows (7 of hoger) up te graden naar een volledige versie van Windows 10. Deze optie geldt ook als u geen melding c.q. uitnodiging heeft gehad vanuit
Read More

Wijzigingen in de Wet Aanpak Schijncontructies (WAS)

De ‘Wet aanpak schijnconstructies’ (WAS) gaat per 1 januari weer op enkele punten wijzigen. Onderstaand een weergave van de maatregelen die vanaf 1 januari 2016 zullen worden ingevoerd zoals blijkt uit informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Maatregelen
Read More