Monthly Archives januari 2016

Fiscus mag afroom methode niet zomaar toepassen

Een belangrijke uitspraak van het Hof Amsterdam waarbij het ging om een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt en derhalve een gebruikelijk loon dient te ontvangen. Een gebruikelijk loon is thans tenminste € 44.000 per jaar op
Read More

Opvolger VAR weer uitgesteld?

Het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt volgende week in de 1e kamer behandeld. De verwachting is dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen maar niet nadat de staatsecretaris heeft aangegeven meer tijd voor de invoering van
Read More

Achterstanden bij uitgifte nieuwe BTW nummers

De belastingdienst heeft een achterstand opgelopen bij het uitgeven van BTW nummers aan nieuwe ondernemingen. Normaliter krijgen nieuwe ondernemers binnen 1 week na inschrijving bij de Kamer van Koophandel hun BTW nummer uitgereikt. Thans duurt dit aanmerkelijk langer. Voor de
Read More