Monthly Archives september 2016

Steuntje in de rug voor MKB-bedrijven vanaf 2018

Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen met ingang van 2018 een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van
Read More

Opbouwen pensioen in eigen beheer voor dga’s wordt afgeschaft

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel bij de Tweede kamer ingediend waarin het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder wordt afgeschaft. De afschaffing wordt gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de
Read More

Beantwoording Kamervragen over belastingrente

Hoogleraar belastingrecht Edwin Heithuis betoogde op Tax Live (http://taxlive.nl/-/stuitend-) aan de hand van een praktijkvoorbeeld dat het enerzijds in rekening brengen van belastingrente, maar anderzijds niet vergoeden van belastingrente tot ongerijmde uitkomsten kan leiden. Naar aanleiding hiervan stelde het Tweede
Read More