Monthly Archives februari 2019

Aangifte schenkingsrecht tijdig indienen!

Heeft u van uw ouders in 2018 een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? Anders dan de woorden wellicht doen vermoeden dient hiervoor wel een schenkingsaangifte te worden ingediend. Deze eenmalige vrijstelling kan namelijk alleen worden benutten als in de schenkingsaangifte om
Read More

Omzeilen schenkingsrecht

bron: telegraaf 11 februari 2019 Van de fiscus mag u iedere persoon tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij 102.010 euro schenken voor de aankoop van een huis, verbouwing of afkoop van erfpacht. In de praktijk wordt dit eigenlijk alleen
Read More

Werkkostenregeling wordt verruimd

De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte waarbinnen werkgevers,  rekening houdend met begrippen als het noodzakelijkheidscriterium en het gebruikelijkheidscriterium, onbelaste vergoedingen mogen uitbetalen aan hun werknemers. Deze vrije ruimte bedraagt thans 1,2% van de totale loonsom. Per 1-1-2020 komt er
Read More

Arbeidsmarkt in balans

Inleiding De ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ ofwel het nieuwe arbeidsrecht, treedt op 1 januari 2020 in werking. Dit lijkt ver weg, maar u moet hier nu al rekening mee houden. Waarom dat leest u hierna. Wat moet u nu al
Read More