Blog

Aangifte schenkingsrecht tijdig indienen!

Heeft u van uw ouders in 2018 een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? Anders dan de woorden wellicht doen vermoeden dient hiervoor wel een schenkingsaangifte te worden ingediend. Deze eenmalige vrijstelling kan namelijk alleen worden benutten als in de schenkingsaangifte om toepassing van de vrijstelling wordt verzocht. De schenkingsaangifte moet vóór 1 maart 2019 zijn ingediend. Dit kan digitaal door met DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst.