Blog

Beantwoording Kamervragen over belastingrente

Hoogleraar belastingrecht Edwin Heithuis betoogde op Tax Live (http://taxlive.nl/-/stuitend-) aan de hand van een praktijkvoorbeeld dat het enerzijds in rekening brengen van belastingrente, maar anderzijds niet vergoeden van belastingrente tot ongerijmde uitkomsten kan leiden.
Naar aanleiding hiervan stelde het Tweede Kamerlid Bashir (SP) vragen aan staatssecretaris Wiebes (Financiën).
Wiebes geeft in zijn antwoorden echter aan dat de zaak die Heithuis beschrijft, geheel in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever is. Hij ziet dan ook geen aanleiding om de regeling van de belastingrente nader tegen het licht te houden.
Sinds 2013 is de regeling van de heffingsrente vervangen door die van de belastingrente. Die regeling is gebaseerd op de verzuimrenteregeling van de Awb.
Doel van de regeling van de belastingrente en de (nieuwe) invorderingsrente is om het sparen bij de fiscus tegen te gaan. Onder het regime van de heffingsrente konden belastingplichtigen, door om geen of een te lage voorlopige teruggave of een te hoge voorlopige aanslag te verzoeken, geld tegen een relatief hoge rentevergoeding bij de fiscus ‘stallen’. De Belastingdienst ontving weliswaar tijdelijk extra belastinggeld, maar moest daarover later een hoge rente vergoeden.

Bron: belastingRaadgevers