Blog

Berichten wet tegemoetkoming Loondomein 2018

Begin maart 2019 zijn de voorlopige berekeningen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) weer verstuurd. Wat betreft dit eigenlijk?

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Op basis van de aangifte loonheffingen die in 2018 zijn gedaan heeft het UWV een voorlopige tegemoetkoming berekend. Uiterlijk 31 juli 2019 zal dan een definitieve beschikking volgen.

Heeft u recentelijk een voorlopige berekening ontvangen dan is het aan te bevelen deze door ons te laten controleren.

Wanneer bestaat er recht op een tegemoetkoming?

LKV

Om in aanmerking te komen voor het LKV moet er sprake zijn van werknemers die in één van de 4 doelgroepen vallen:

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
 • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
 • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.

De betreffende werknemer moet wel een doelgroepverklaring LKV van het UWV hebben gekregen.

LIV

Om in aanmerking te komen voor het LIV moet een werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
 • had een gemiddeld uurloon tussen € 9,82 en € 12,29 in 2018, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019;
 • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
 • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd LIV

Als werkgever komt u in aanmerking voor het jeugd-LIV als u jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst heeft of neemt. U heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden.

De werknemer:

 • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
 • is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar;
 • heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de volgende onder- en bovengrens:
  Leeftijd op 31 december 2017 Gemiddeld uurloon is minimaal Gemiddeld uurloon is lager dan
  21 jaar € 8,40 € 9,82
  20 jaar € 6,91 € 9,34
  19 jaar € 5,43 € 7,69
  18 jaar € 4,69 € 6,04