Artikelen

Hoge Raad: geen beslag op zaken die door één van de vennoten waren ingebracht in een v.o.f.

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak bepaald dat door één der vennoten ingebrachte vermogensbestanddelen niet zijn bestemd voor privé-schuldeisers van deze of één der andere vennoten. De Hoge Raad formuleert dit als volgt: “De omstandigheid dat de onroerende zaken waren ingebracht in de v.o.f. brengt mee dat die onroerende zaken een gebonden gemeenschap …

Lees meer.

Stemming Eerste Kamer over dga-pensioenwet aangehouden

Op verzoek van staatssecretaris Wiebes (Financiën) is de voor 20 december 2016 geplande stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, aangehouden. In een brief aan de Senaat schrijft Wiebes dat hem vanuit de praktijk signalen hebben bereikt over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de …

Lees meer.

Nieuwe regeling voor oninbare vorderingen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger. Stuurt u als ondernemer een factuur aan een klant? Dan moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan heeft u btw betaald aan de …

Lees meer.

Opschorting handhaving Wet DBA

Op dit moment is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Opdrachtgevers zijn huiverig zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen en onzekerheid over werk en inkomen. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën begrijpt dat deze zorgen ingrijpend zijn. Deze …

Lees meer.

Overdrachtsbelasting bij kantoorpand soms ook 2%!

In 2014 wordt de eigendom van een pand overgedragen. Hierover is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het pand is oorspronkelijk gebouwd als woonpand maar het is vanaf 1949 tot begin 2014 (nagenoeg) geheel als kantoor in gebruik geweest. De belastinginspecteur is van mening dat ter zake van de verkrijging van het pand 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd. De kopers zijn …

Lees meer.

Steuntje in de rug voor MKB-bedrijven vanaf 2018

Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen met ingang van 2018 een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van 20 procent. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt in 2018 namelijk verlengd …

Lees meer.

Opbouwen pensioen in eigen beheer voor dga’s wordt afgeschaft

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel bij de Tweede kamer ingediend waarin het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder wordt afgeschaft. De afschaffing wordt gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Voor …

Lees meer.

Beantwoording Kamervragen over belastingrente

Hoogleraar belastingrecht Edwin Heithuis betoogde op Tax Live (http://taxlive.nl/-/stuitend-) aan de hand van een praktijkvoorbeeld dat het enerzijds in rekening brengen van belastingrente, maar anderzijds niet vergoeden van belastingrente tot ongerijmde uitkomsten kan leiden. Naar aanleiding hiervan stelde het Tweede Kamerlid Bashir (SP) vragen aan staatssecretaris Wiebes (Financiën). Wiebes geeft in zijn antwoorden echter aan …

Lees meer.

VAR definitief afgeschaft

Het heeft lang geduurd maar nu is het dan toch zo ver. De VAR wordt definitief afgeschaft. Op 2 februari 2016 ging de eerste kamer akkoord met het hieraan ten grondslag liggende wetsvoorstel. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Daarna geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Ondernemers zullen hun opdrachtgevers dus niet meer met …

Lees meer.

Fiscus mag afroom methode niet zomaar toepassen

Een belangrijke uitspraak van het Hof Amsterdam waarbij het ging om een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt en derhalve een gebruikelijk loon dient te ontvangen. Een gebruikelijk loon is thans tenminste € 44.000 per jaar op full time basis. De Belastingdienst verhoogde het gebruikelijke loon over het jaar 2012 van een …

Lees meer.