Geen categorie

Berichten wet tegemoetkoming Loondomein 2018

Begin maart 2019 zijn de voorlopige berekeningen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) weer verstuurd. Wat betreft dit eigenlijk? De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op
Read More

Conceptwetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ in consultatie

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, is afgelopen maandag gepubliceerd en in consultatie gegaan. De consultatieronde loopt tot 1 april 2019. Het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap wordt tegengegaan door het lenen
Read More

Aangifte schenkingsrecht tijdig indienen!

Heeft u van uw ouders in 2018 een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? Anders dan de woorden wellicht doen vermoeden dient hiervoor wel een schenkingsaangifte te worden ingediend. Deze eenmalige vrijstelling kan namelijk alleen worden benutten als in de schenkingsaangifte om
Read More

Omzeilen schenkingsrecht

bron: telegraaf 11 februari 2019 Van de fiscus mag u iedere persoon tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij 102.010 euro schenken voor de aankoop van een huis, verbouwing of afkoop van erfpacht. In de praktijk wordt dit eigenlijk alleen
Read More

Werkkostenregeling wordt verruimd

De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte waarbinnen werkgevers,  rekening houdend met begrippen als het noodzakelijkheidscriterium en het gebruikelijkheidscriterium, onbelaste vergoedingen mogen uitbetalen aan hun werknemers. Deze vrije ruimte bedraagt thans 1,2% van de totale loonsom. Per 1-1-2020 komt er
Read More

Arbeidsmarkt in balans

Inleiding De ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ ofwel het nieuwe arbeidsrecht, treedt op 1 januari 2020 in werking. Dit lijkt ver weg, maar u moet hier nu al rekening mee houden. Waarom dat leest u hierna. Wat moet u nu al
Read More

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. Dit
Read More

Hoge Raad: geen beslag op zaken die door één van de vennoten waren ingebracht in een v.o.f.

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak bepaald dat door één der vennoten ingebrachte vermogensbestanddelen niet zijn bestemd voor privé-schuldeisers van deze of één der andere vennoten. De Hoge Raad formuleert dit als volgt: “De omstandigheid dat de onroerende
Read More

Stemming Eerste Kamer over dga-pensioenwet aangehouden

Op verzoek van staatssecretaris Wiebes (Financiën) is de voor 20 december 2016 geplande stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, aangehouden. In een brief aan de Senaat schrijft Wiebes dat hem vanuit de praktijk
Read More

Nieuwe regeling voor oninbare vorderingen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger. Stuurt u als ondernemer een factuur aan een klant? Dan moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw
Read More