Geen categorie

Hoge Raad: geen beslag op zaken die door één van de vennoten waren ingebracht in een v.o.f.

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak bepaald dat door één der vennoten ingebrachte vermogensbestanddelen niet zijn bestemd voor privé-schuldeisers van deze of één der andere vennoten. De Hoge Raad formuleert dit als volgt: “De omstandigheid dat de onroerende
Read More

Stemming Eerste Kamer over dga-pensioenwet aangehouden

Op verzoek van staatssecretaris Wiebes (Financiën) is de voor 20 december 2016 geplande stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, aangehouden. In een brief aan de Senaat schrijft Wiebes dat hem vanuit de praktijk
Read More

Nieuwe regeling voor oninbare vorderingen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger. Stuurt u als ondernemer een factuur aan een klant? Dan moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw
Read More

Opschorting handhaving Wet DBA

Op dit moment is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Opdrachtgevers zijn huiverig zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen en onzekerheid over
Read More

Steuntje in de rug voor MKB-bedrijven vanaf 2018

Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen met ingang van 2018 een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van
Read More

Opbouwen pensioen in eigen beheer voor dga’s wordt afgeschaft

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel bij de Tweede kamer ingediend waarin het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder wordt afgeschaft. De afschaffing wordt gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de
Read More

VAR definitief afgeschaft

Het heeft lang geduurd maar nu is het dan toch zo ver. De VAR wordt definitief afgeschaft. Op 2 februari 2016 ging de eerste kamer akkoord met het hieraan ten grondslag liggende wetsvoorstel. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016.
Read More

Fiscus mag afroom methode niet zomaar toepassen

Een belangrijke uitspraak van het Hof Amsterdam waarbij het ging om een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt en derhalve een gebruikelijk loon dient te ontvangen. Een gebruikelijk loon is thans tenminste € 44.000 per jaar op
Read More

Opvolger VAR weer uitgesteld?

Het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt volgende week in de 1e kamer behandeld. De verwachting is dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen maar niet nadat de staatsecretaris heeft aangegeven meer tijd voor de invoering van
Read More

Achterstanden bij uitgifte nieuwe BTW nummers

De belastingdienst heeft een achterstand opgelopen bij het uitgeven van BTW nummers aan nieuwe ondernemingen. Normaliter krijgen nieuwe ondernemers binnen 1 week na inschrijving bij de Kamer van Koophandel hun BTW nummer uitgereikt. Thans duurt dit aanmerkelijk langer. Voor de
Read More