Geen categorie

Opschorting handhaving Wet DBA

Op dit moment is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Opdrachtgevers zijn huiverig zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen en onzekerheid over
Read More

Steuntje in de rug voor MKB-bedrijven vanaf 2018

Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen met ingang van 2018 een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van
Read More

Opbouwen pensioen in eigen beheer voor dga’s wordt afgeschaft

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel bij de Tweede kamer ingediend waarin het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder wordt afgeschaft. De afschaffing wordt gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de
Read More

VAR definitief afgeschaft

Het heeft lang geduurd maar nu is het dan toch zo ver. De VAR wordt definitief afgeschaft. Op 2 februari 2016 ging de eerste kamer akkoord met het hieraan ten grondslag liggende wetsvoorstel. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016.
Read More

Fiscus mag afroom methode niet zomaar toepassen

Een belangrijke uitspraak van het Hof Amsterdam waarbij het ging om een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt en derhalve een gebruikelijk loon dient te ontvangen. Een gebruikelijk loon is thans tenminste € 44.000 per jaar op
Read More

Opvolger VAR weer uitgesteld?

Het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt volgende week in de 1e kamer behandeld. De verwachting is dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen maar niet nadat de staatsecretaris heeft aangegeven meer tijd voor de invoering van
Read More

Achterstanden bij uitgifte nieuwe BTW nummers

De belastingdienst heeft een achterstand opgelopen bij het uitgeven van BTW nummers aan nieuwe ondernemingen. Normaliter krijgen nieuwe ondernemers binnen 1 week na inschrijving bij de Kamer van Koophandel hun BTW nummer uitgereikt. Thans duurt dit aanmerkelijk langer. Voor de
Read More

Gratis update naar windows 10

Microsoft geeft u tot 29 juli 2016 de mogelijkheid om gratis uw huidige Windows (7 of hoger) up te graden naar een volledige versie van Windows 10. Deze optie geldt ook als u geen melding c.q. uitnodiging heeft gehad vanuit
Read More

Vraag buitenlandse BTW terug vóór 30 september

Ondernemers die in 2014 in een ander EU-land BTW betaald hebben, kunnen dit via de Belastingdienst terugvragen. De Belastingdienst waarschuwt het verzoek om teruggaaf wel in te dienen voor 30 september 2015. Een verzoek dat die uiterste datum overschrijdt, kan
Read More

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer

18 nov 2014 Bron: Rijksoverheid De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden
Read More