Blog

Conceptwetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ in consultatie

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, is afgelopen maandag gepubliceerd en in consultatie gegaan. De consultatieronde loopt tot 1 april 2019. Het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap wordt tegengegaan door het lenen bij de eigen bv van meer dan € 500.000 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. De maatregel moet in werking treden vanaf 1 januari 2022. Aanmerkelijkbelanghouders wordt daarmee de tijd gegund om ervoor te zorgen dat zij hun schulden aan hun eigen bv terugbrengen tot een bedrag onder de € 500.000.

In het conceptwetsvoorstel is ook de aangekondigde overgangsregeling opgenomen voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van de eigen bv. Die regeling houdt in dat boven op deze eigenwoningschulden een aanvullende drempel geldt van € 500.000 voor de aanmerkelijkbelanghouder en zijn/haar partner gezamenlijk. Een belangrijke extra eis geldt echter voor nieuwe (na 31 december 2021) eigenwoningschulden bij de eigen bv. Daarvoor wordt namelijk als extra voorwaarde gesteld dat de aanmerkelijkbelanghouder een recht van hypotheek verstrekt aan zijn vennootschap.

Leent de aanmerkelijkbelanghouder meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit wil zeggen dat er over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet worden betaald. Dit aanmerkelijkbelangtarief wordt de komende jaren in twee stappen verhoogd: naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021.