Diensten

Samenstelling Jaarrekening

Voor een ondernemer is een goede en begrijpelijke jaarrekening van groot belang. Een goede jaarrekening en de bespreking daarvan, biedt de ondernemer inzicht waar de onderneming staat. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunnen en moeten beslissingen worden genomen over de toekomst van de onderneming.

Bij de jaarrekening ontvangt u van ons een nadere analyse van de financiële positie van uw onderneming en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige perioden. Ook is het veelal mogelijk een vergelijking met branchecijfers te maken. Zo wordt inzichtelijk op welke punten u kunt en/of moet bijsturen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen. Daarnaast vragen derden steeds vaker om een complete en van een ‘samenstellingsverklaring’ voorziene jaarrekening. Bijvoorbeeld aan de bank wanneer u een krediet wilt aanvragen of aan een nieuwe leverancier of kredietverzekeraar.

WB accountants is u graag van dienst bij het professioneel samenstellen van uw jaarrekening. Wij verzamelen de benodigde gegevens, verwerken en rubriceren deze. Hieruit volgt uiteindelijk een samenvatting van de financiële informatie in de vorm van een jaarrekening of een andere financiële verantwoording. Wij stellen de jaarrekening samen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Als bevestiging voegen wij een ‘samenstellingsverklaring’ aan de jaarrekening toe. Zo weet de ontvanger van de jaarrekening dat deze door een accountant met zorgvuldigheid is samengesteld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

WB Accountants stelt de jaarrekening in principe in het Nederlands op maar wilt u de jaarrekening liever in het Engels dan is dat geen enkel probleem. WB Accountants heeft een groot aantal internationale cliënten en stelt jaarlijks ook diverse jaarrekeningen in het Engels op.

Het is mogelijk dat uw onderneming onderdeel is van een groep van bedrijven. Veelal wordt voor een groep van bedrijven een geconsolideerde jaarrekening verwacht en soms is dit zelfs wettelijk verplicht. De geconsolideerde jaarrekening geeft immers inzicht in het wel en wee van de gehele groep. WB Accountants heeft uitgebreide ervaringen met kleinere en grotere consolidaties. Ook met internationale consolidaties waarbij vreemde valuta een rol kunnen spelen.

De jaarrekening is niet alleen een cijfermatige weergave van het afgelopen jaar, maar ook een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over de toekomst van uw onderneming. Wij kennen uw business, en denken met u mee over mogelijke verbeteringen van uw bedrijfsvoering. De bespreking van de jaarrekening speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met u nemen we de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren deze en kijken naar vooruitzichten, begrotingen, budgetten en toekomstige stappen.

 

Financiële Dienstverlening

Behalve het samenstellen van uw jaarrekening en het verzorgen van uw belasting aangifte(n) kan WB Accountants voor u ook de gehele financiële administratie voeren. Dat kan op verschillende manieren:

 • U kunt periodiek alle relevante administratieve bescheiden bij ons aanleveren. Dat kan in persoon maar natuurlijk ook per post of per email;
 • Wij komen periodiek bij u op locatie de administratie verzorgen (op permanente of op tijdelijke basis).

Een combinatie van beide of een combinatie van deels zelf de administratie verzorgen en deels uitbesteden is natuurlijk ook mogelijk.

WB accountants heeft kennis en ervaring met een groot aantal boekhoudpakketten. U wordt dus niet gedwongen in ons standaard pakket te gaan boekhouden maar kunt gewoon uw eigen pakket blijven gebruiken. Wij passen ons aan aan u en niet andersom!

Uiteraard hebben wij ook ervaring met de moderne internet boekhoudpakketten zoals Exact Online en Reeleezee.

 

Salarisadministratie

De salarisadministratie maakt een belangrijk onderdeel uit van het dienstenpakket van WB Accountants. Veel ondernemers hebben immers personeel in dienst en al bij de eerste werknemer wordt u als ondernemer geconfronteerd met een groot aantal kwesties op het gebied van de personeels- en salarisadministratie.

Denkt u bijvoorbeeld aan zaken als:

 • Het opstellen van een adequate arbeidsovereenkomst;
 • Het bijhouden van de salarisadministratie;
 • Het maken van proforma berekeningen voor een werknemer die daar om vraagt;
 • Het verzorgen van de maandelijkse of vierwekelijkse aangifte loonheffing;
 • Het rekening houden met eventueel geldende CAO’s;
 • Het doorgeven van bedragen en mutaties aan pensioenfondsen.

WB Accountants is op de hoogte van alle voormalige en actuele fiscale wetten en regelingen, subsidies en veranderingen en daar profiteren onze klanten van mee.

Dankzij een efficiënte werkwijze zijn wij in staat om een aantrekkelijke prijs te berekenen, waardoor uitbesteden voor u een kostenbesparing kan opleveren. Het is daarom niet vreemd dat een groot aantal ondernemingen hun loonadministratie aan WB Accountants hebben toevertrouwd.

WB Accountants regelt de gehele loonadministratie tot de jaarafwerking aan toe. Dit betekent dat er veel moet worden uitgezocht. WB Accountants ziet dat als een uitdaging. Zij verzorgt de aanvragen bij de bedrijfsvereniging en belastingdienst en onderhoudt hiermee goede contacten.

Zijn er onverhoopt problemen, dan treden de loonadministrateurs van WB Accountants namens u op als woordvoerder. WB Accountants zoekt uit welke rechtsposities er voor zowel werkgever als werknemer van toepassing zijn. Is er een CAO van kracht en zo ja; wat is de inhoud? Kunnen de werknemers in een functiegroep worden ingedeeld of zijn er andere loonafspraken? Hoe zit het met de onkostenvergoedingen?

Als deze gegevens bekend zijn en WB Accountants heeft de arbeidsovereenkomst opgesteld kunnen de loonspecificaties worden opgemaakt en geschiedt de verwerking in de financiele administratie aan de hand van loonjournaalposten. WB Accountants koppelt desgewenst de loonadministratie aan de financiële administratie met een totaaloverzicht van de financiële positie als gevolg.

WB Accountants weet als geen ander dat het administreren van lonen geen statisch proces is. Zij controleert en bewaakt continu de lonen, pensioenen en andere inhoudingen. Volgen de werkgevers de regels wel op? Zijn er premiewijzigingen? Moeten er op grond van de CAO loonsverhogingen worden doorgevoerd? Vragen, die stuk voor stuk niet onbeantwoord blijven.

Uiteraard is het bij WB Accountants ook mogelijk de loonstroken, journaalposten en de aangifte loonheffing digitaal te ontvangen. Veilig en efficiënt in PDF vorm via de email. Eventueel voorzien van uw eigen bedrijfslogo! Maakt u gebruik van tele- of internet bankieren dan ontvangt u van ons de kant- en klare betaalopdracht voor de netto salarissen in XML formaat en kunt u dit zo importeren in uw bank omgeving.

 

Aangifte Belastingen

WB Accountants is u graag van dienst bij het verzorgen van de aangiften voor de:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Dividendbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Fiscale toeslagen

Deskundigheid en Advies

Vrijwel dagelijks vinden er ontwikkelingen plaats op fiscaal gebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen in het belastingrecht en kunnen u daardoor adequaat adviseren en behulpzaam zijn bij het opstellen en indienen van de aangiften. Vanuit onze deskundigheid streven wij naar de voor u optimale situatie, uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving. U kunt hierdoor niet alleen tijd en inspanning, maar ook belasting besparen.

Werkwijze

Na aanlevering van de benodigde stukken, of op basis van de reeds door ons samengestelde jaarrekening, bereiden wij de belastingaangifte voor. We kijken daarbij uiteraard naar de optimale situatie voor u. Vaak signaleren wij aan de hand van de aangifte adviespunten. In overleg met een van onze Accountants of Fiscaal Adviseurs kunt u vervolgens bekijken op welke wijze deze adviezen in uw organisatie doorgevoerd kunnen worden..Bij de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting ontvangt u van ons eerst een conceptaangifte. Nadat u akkoord gaat, verzenden wij de aangifte elektronisch naar de belastingdienst. Bij de aangiften loonbelasting en omzetbelasting bereiden wij voor u de aangifte voor en sturen deze vervolgens op basis van een doorlopende machtiging voor u door naar de belastingdienst.

Overzicht van onze dienstverlening

 • Particulieren: inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en toeslagen.
 • Ondernemers: inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting, toeslagen, loonbelasting en omzetbelasting.
 • Directeuren-grootaandeelhouders: inkomstenbelasting en toeslagen.
 • BV’s, NV’s (en andere rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen): Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

 

Advisering

WB Accountants is ook uw financiële adviseur bij uitstek. Op een groot aantal vlakken hebben onze adviseurs hun sporen verdiend. WB Accountants heeft de beschikking over ervaren

 • Registeraccountants (RA)
 • Accountants- Administratieconsulenten (AA)
 • Fiscaal Adviseurs

Deze adviseurs kunnen u van dienst zijn op de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfseconomische advisering
  • ondernemingsplannen
  • ondersteunen bij financieringsaanvragen
  • opstellen van begrotingen
  • fusies, overnames en due dilligence onderzoeken
  • advisering bij bedrijfsopvolging
  • schuldsaneringstrajecten
  • reorganisaties
  • waardering van ondernemingen
  • starten van nieuwe ondernemingen
  • advisering keuze rechtsvorm (eenmanszaak of BV)
 • Fiscaal
  • vermogensplanning
  • pensioenadvisering
  • fiscale herstructureringen
  • terugvordering van in het buitenland betaalde btw
  • oprichting besloten vennootschap al dan niet als voortzetting van een bestaande onderneming
 • Organisatorisch
  • opzet en inrichting van administraties
  • opzet management informatie-systemen (waaronder tussentijdse cijfers)
  • opzet en inrichting van administratieve organisatie en interne controle
 •  Juridisch
  • het opstellen van huurovereenkomsten
  • het opstellen van leningovereenkomsten
  • het opstellen van firmacontracten

Tevens heeft een van onze adviseurs de postdoctorale opleiding IT Auditing gevolgd en kunnen wij u ook op de volgende daarmee samenhangende gebieden van dienst zijn:

IT

 • begeleiding bij keuze computersystemen en software
 • begeleiding bij de implementatie
 • beoordelen van de waarborgen voor de continuïteit van uw geautomatiseerde gegevens (zoals toereikende backup en recovery en uitwijk mogelijkheden)
 • beoordeling beveiligingsbeleid en de uitwerking daarvan in uw automatiserings omgeving