Advisering

WB Accountants is ook uw financiële adviseur bij uitstek. Op een groot aantal vlakken hebben onze adviseurs hun sporen verdiend. WB Accountants heeft de beschikking over ervaren

 • Registeraccountants (RA)
 • Accountants- Administratieconsulenten (AA)
 • Fiscaal Adviseurs

Deze adviseurs kunnen u van dienst zijn op de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfseconomische advisering
  • ondernemingsplannen
  • ondersteunen bij financieringsaanvragen
  • opstellen van begrotingen
  • fusies, overnames en due dilligence onderzoeken
  • advisering bij bedrijfsopvolging
  • schuldsaneringstrajecten
  • reorganisaties
  • waardering van ondernemingen
  • starten van nieuwe ondernemingen
  • advisering keuze rechtsvorm (eenmanszaak of BV)
 • Fiscaal
  • vermogensplanning
  • pensioenadvisering
  • fiscale herstructureringen
  • terugvordering van in het buitenland betaalde btw
  • oprichting besloten vennootschap al dan niet als voortzetting van een bestaande onderneming
 • Organisatorisch
  • opzet en inrichting van administraties
  • opzet management informatie-systemen (waaronder tussentijdse cijfers)
  • opzet en inrichting van administratieve organisatie en interne controle
 •  Juridisch
  • het opstellen van huurovereenkomsten
  • het opstellen van leningovereenkomsten
  • het opstellen van firmacontracten