Salarisadministratie

De salarisadministratie maakt een belangrijk onderdeel uit van het dienstenpakket van WB Accountants. Veel ondernemers hebben immers personeel in dienst en al bij de eerste werknemer wordt u als ondernemer geconfronteerd met een groot aantal kwesties op het gebied van de personeels- en salarisadministratie.

Denkt u bijvoorbeeld aan zaken als:

  • Het opstellen van een adequate arbeidsovereenkomst;
  • Het bijhouden van de salarisadministratie;
  • Het maken van proforma berekeningen voor een werknemer die daar om vraagt;
  • Het verzorgen van de maandelijkse of vierwekelijkse aangifte loonheffing;
  • Het rekening houden met eventueel geldende CAO’s;
  • Het doorgeven van bedragen en mutaties aan pensioenfondsen.

WB Accountants is op de hoogte van alle voormalige en actuele fiscale wetten en regelingen, subsidies en veranderingen en daar profiteren onze klanten van mee.

Dankzij een efficiënte werkwijze zijn wij in staat om een aantrekkelijke prijs te berekenen, waardoor uitbesteden voor u een kostenbesparing kan opleveren. Het is daarom niet vreemd dat een groot aantal ondernemingen hun loonadministratie aan WB Accountants hebben toevertrouwd.

WB Accountants regelt de gehele loonadministratie tot de jaarafwerking aan toe. Dit betekent dat er veel moet worden uitgezocht. WB Accountants ziet dat als een uitdaging. Zij verzorgt de aanvragen bij de bedrijfsvereniging en belastingdienst en onderhoudt hiermee goede contacten.

Zijn er onverhoopt problemen, dan treden de loonadministrateurs van WB Accountants namens u op als woordvoerder. WB Accountants zoekt uit welke rechtsposities er voor zowel werkgever als werknemer van toepassing zijn. Is er een CAO van kracht en zo ja; wat is de inhoud? Kunnen de werknemers in een functiegroep worden ingedeeld of zijn er andere loonafspraken? Hoe zit het met de onkostenvergoedingen?

Als deze gegevens bekend zijn en WB Accountants heeft de arbeidsovereenkomst opgesteld kunnen de loonspecificaties worden opgemaakt en geschiedt de verwerking in de financiele administratie aan de hand van loonjournaalposten. WB Accountants koppelt desgewenst de loonadministratie aan de financiële administratie met een totaaloverzicht van de financiële positie als gevolg.

WB Accountants weet als geen ander dat het administreren van lonen geen statisch proces is. Zij controleert en bewaakt continu de lonen, pensioenen en andere inhoudingen. Volgen de werkgevers de regels wel op? Zijn er premiewijzigingen? Moeten er op grond van de CAO loonsverhogingen worden doorgevoerd? Vragen, die stuk voor stuk niet onbeantwoord blijven.

Uiteraard is het bij WB Accountants ook mogelijk de loonstroken, journaalposten en de aangifte loonheffing digitaal te ontvangen. Veilig en efficiënt in PDF vorm via de email. Eventueel voorzien van uw eigen bedrijfslogo! Maakt u gebruik van tele- of internet bankieren dan ontvangt u van ons de kant- en klare betaalopdracht voor de netto salarissen in XML formaat en kunt u dit zo importeren in uw bank omgeving.