Klachtenformulier

Klachtenformulier

 

Organisatie:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

 

Omschrijving klacht:

(probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren)

 

 

 

Gewenste oplossing/reactie

(heeft u een voorstel voor eventuele oplossing of reactie?)

 

  

 

Plaats:                                                 Datum:
Functie:
Handtekening: