Blog

Overdrachtsbelasting bij kantoorpand soms ook 2%!

In 2014 wordt de eigendom van een pand overgedragen. Hierover is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het pand is oorspronkelijk gebouwd als woonpand maar het is vanaf 1949 tot begin 2014 (nagenoeg) geheel als kantoor in gebruik geweest. De belastinginspecteur is van mening dat ter zake van de verkrijging van het pand 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd.
De kopers zijn van mening dat het gaat om een pand met woonbestemming en dat over de verkrijging slechts 2 procent overdrachtsbelasting is verschuldigd. Rechtbank Den Haag stelde de Inspecteur in het gelijk. Hiertoe overwoog de Rechtbank dat uit bouwtekeningen uit 2002 ten behoeve van de aanleg van een airco-installatie blijkt dat de onroerende zaak bestond uit kantoorruimtes, archiefruimtes en vergaderzalen en dat de indeling van het pand nadien niet wezenlijk is gewijzigd. Gelet op deze specifieke indeling is het pand naar zijn aard niet bestemd voor bewoning. Ook acht de Rechtbank niet van belang dat de gemeente aan de onroerende zaak mede een woonbestemming heeft gegeven.
Het hof Den Haag is het niet met dit oordeel eens. Het pand bevat alle voor bewoning noodzakelijke voorzieningen, waardoor het in de periode voorafgaande aan het verkrijgingsmoment daadwerkelijk als woning kon worden gebruikt.
Weliswaar zijn er, zoals de Inspecteur stelt, vanaf 1949, om het pand als kantoor in gebruik te nemen en daarna als kantoor te gebruiken, bepaalde aanpassingen aan het pand aangebracht, maar deze waren niet van dien aard dat het pand als gevolg daarvan niet langer geschikt was om als woning te worden gebruikt. De door de Inspecteur benadrukte omstandigheid dat het pand vanaf 1949 tot begin 2014 (nagenoeg) geheel als kantoor in gebruik is geweest, neemt evenmin weg dat het pand al die tijd de fysieke kenmerken van een voor bewoning bestemde onroerende zaak had.

De uitspraak van de Rechtbank wordt vernietigd.