Privacy Policy WB Accountants

Persoonsgegevens en verwerking

WB Accountants zal mede agv wettelijke verplichting ter uitvoering van haar werk persoonsgegevens ter beschikking krijgen van de opdrachtgever. Dit kan reguliere persoonsgegevens omvatten maar ook bijzondere persoonsgegevens zoals een BSN.

WB Accountants bewaart c.q. registreert uitsluitend de benodigde gegevens voor uitvoer van haar werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, hetgeen geregeld wordt door de verordeningen vanuit de beroepsgroep, wettelijke kaders en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij functioneren de bepalingen vanuit de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) als leidraad voor onze opvattingen en standpunten. Daarnaast is alle actieve wetgeving bepalend voor de handel- en werkwijze van de onderneming. WB Accountants hanteert de wettelijke bewaarplicht op al haar documenten en hetgeen zij in bezit heeft gekregen ter uitvoering van het werk en de onderliggende opdracht.

 

Technische en organisatorische maatregelen

WB Accountants heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige Verwerking tijdens de overdracht tussen Partijen. Hierbij worden externe partijen die ons bijstaan bij het uitvoeren van werkzaamheden gescreend op het naleven van de AVG en de wet in het algemeen. WB Accountants heeft diverse beveiligingsniveaus en toegangsrechtelijke maatregelen in het leven geroepen om verspreiding van data tegen te gaan en interne (functie)scheiding toe te passen.