Blog

Stemming Eerste Kamer over dga-pensioenwet aangehouden

Op verzoek van staatssecretaris Wiebes (Financiën) is de voor 20 december 2016 geplande stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, aangehouden.
In een brief aan de Senaat schrijft Wiebes dat hem vanuit de praktijk signalen hebben bereikt over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Eerste Kamer is het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruik maakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden.
De bewindsman bereidt een novelle voor waarin eventueel flankerende maatregelen zullen worden opgenomen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal worden voorgesteld. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

bron: fiscanet