Blog

VAR definitief afgeschaft

Het heeft lang geduurd maar nu is het dan toch zo ver. De VAR wordt definitief afgeschaft. Op 2 februari 2016 ging de eerste kamer akkoord met het hieraan ten grondslag liggende wetsvoorstel. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Daarna geldt een overgangsperiode van 1 jaar.

Ondernemers zullen hun opdrachtgevers dus niet meer met een VAR verklaring kunnen vrijwaren van het heffen van loonbelasting en premieafdracht.

Zelfstandigheid zal in de toekomst aangetoond moeten worden door middel van de gesloten overeenkomst die dus geen verkapte arbeidsovereenkomst mag zijn. Er zijn / komen diverse door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten die gebruikt kunnen worden.

Tijdens de overgangsperiode zal de fiscus vooral aan voorlichting doen en minder aan handhaving.