Blog

Werkkostenregeling wordt verruimd

De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte waarbinnen werkgevers,  rekening houdend met begrippen als het noodzakelijkheidscriterium en het gebruikelijkheidscriterium, onbelaste vergoedingen mogen uitbetalen aan hun werknemers. Deze vrije ruimte bedraagt thans 1,2% van de totale loonsom.

Per 1-1-2020 komt er een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast komt een vergoeding voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet meer ten laste van de vrije ruimte. De wijzigingen zijn een gevolg van een evaluatie van de Werkkostenregeling.

De verruiming van de vrije ruimte is voor kleine werkgevers het grootst, maar uiteraard profiteren grote werkgevers ook van de maatregel. Bij een loonsom van meer dan € 400.000 wordt de vrije ruimte € 2.000 hoger. Een aantal voorbeelden:

Loonsom (€) Vrije ruimte voor de maatregel (€) Vrije ruimte na de maatregel (€) Verruiming als bedrag (€) Verruiming als percentage
200.000 2.400 3.400 1.000 42%
400.000 4.800 6.800 2.000 42%
800.000 9.600 11.600 2.000 21%
4.000.000 48.000 50.000 2.000 4%